Jesus i musikken

  Mus_1X

 

Hva skal du lære?

Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

 • forklare hvordan kristen tradisjon har inspirert musikk

 

 

Eg ser

Eg ser at du er trøtt,

men eg kan ikkje gå

alle skritta for deg.

Du må gå de sjøl.

Men eg ve gå de med deg.

Eg ve gå de med deg.

 

Eg ser du har det vondt,

men eg kan ikkje grina alle

tårene for deg.

Du må grina de sjøl,

men eg ve grina med deg.

Eg ve grina med deg

 

Eg ser du vil gi opp,

men eg kan ikkje leva

livet for deg.

Du må leva det sjøl.

Men eg ve leva med deg.

Eg ve leva med deg.

 

Eg ser at du er redd,

men eg kan ikkje gå i døden for deg.

Du må smaka han sjøl,

men eg gjør død til liv for deg,

eg gjør død til liv for deg.

Eg har gjort død til liv for deg.

Eg har gjort død til liv for deg.

 

Bjørn Eidsvåg

 

? Hva mener du denne sangen handler om? Hvem kan «Eg» i siste verset vise til?

 

Bjørn Eidsvåg

Sangen «Eg ser» er skrevet av Bjørn Eidsvåg. Den brukes av svært mange mennesker i forskjellige situasjoner, særlig i situasjoner der noen har det vanskelig. «Eg» i sangen kan tolkes som et medmenneske, men det siste verset åpner for at «eg» også kan være Gud.

Mus_1

Bjørn Eidsvåg er kjent som en norsk rockepoet og har reist på kryss og tvers i landet og holdt konserter. Han er utdannet som prest og arbeidet en periode i psykiatrien. Han har skrevet tekster og melodier til en rekke sanger som har vært bestselgere i Norge, og har også skrevet salmer som brukes i kirkene.

 

Vet du at Bjørn Eidsvåg har gitt ut 24 album som til sammen har solgt en og en halv million eksemplarer. 

 

?  «Det meste vi mennesker baler med under sola, handler om vårt ønske om å bli sett», har Bjørn Eidsvåg sagt. Hva tror du han mener med det? Hva mener du om det?

 

Kilder

Religionene har inspirert til utvikling av mange forskjellige musikkuttrykk. Kristendommen har vært en kilde for utviklingen av musikken i den vestlige verden. Mange komponister og musikere har latt seg inspirere til ulike uttrykk innenfor klassisk musikk og i populærmusikken.

 

Vet du at i Den ortodokse kirke brukes det ikke instrumenter i dag, og sangen er ofte flerstemt.

 

Musikk i Det gamle testamente

I Det gamle testamente i Bibelen kan vi lese om at det var musikk, sang og dans ved gudstjenesten i tempelet i Jerusalem. Det ble brukt instrumenter som harpe, sitar, fløyte, trompet, trommer og cymbaler. Det var også både solosang og korsang. Noen av tekstene som ble sunget, kan vi finne i Salmenes bok i Bibelen. Der står lovsanger, klagesanger og sanger israelittene brukte mens de var på reise til høytidsfeiring i tempelet i Jerusalem.

 

?  Hvorfor tror du musikk, sang og dans er viktig for mennesker i alle kulturer?

   Kong David Kong David

Den gregorianske tradisjonen

De første kristne sang salmer og lovsanger når de kom sammen til gudstjeneste. Det var ofte en enkel og stillferdig sang uten musikk til. Sangen skulle bidra til å opphøye Gud og styrke troen deres. Slik ble den gregorianske sangen etter hvert til. Denne sangen har fått navn etter pave Gregor den store. Han tok initiativ til å samle sanger til bruk i gudstjenesten. Gregor startet også den første musikkskolen for kirkemusikere og prester. Den katolske kirkesangen er oppkalt etter ham og kalles gregoriansk sang. Til å begynne med var denne sangen enstemmig, etter hvert kom flere stemmer til. Denne korsangen blir fremdeles brukt under gudstjenesten.

 

Kirken var motoren

Gregoriansk sang regnes som selve urformen som all annen musikk har utviklet seg fra i den vestlige musikktradisjonen. Denne tradisjonen la også grunnlaget for vårt notesystem. Gradvis ble den enstemmige gregorianske sangen til sang med flere stemmer og med ulike instrumenter. Det var lenge kirken som var motoren eller pådriveren i denne utviklingen. Til å begynne med ble det sunget på latin, som var språket messen eller gudstjenesten foregikk på. Etter hvert sang man på morsmålet med tekster og melodier for folk flest.

 

 

Johann Sebastian Bach Mus_4

Johann Sebastian Bach var en tid organist i Thomaskirken i Leipzig. Elevene hans sang ved hver gudstjeneste, og Bach skrev all musikken selv. I flere år lagde han en ny kantate til hver søndag, og denne ble framført av kor og musikere. Bach har skrevet over 200 kantater. Til gudstjenester i påsken skrev han pasjoner. Matteuspasjonen og Johannespasjonen er to kjente verk av Bach. Han regnes som en av de største formidlere av evangeliet om Jesus Kristus i musikkens verden. Bach har også hatt stor betydning for musikkteori og harmonilære.

Bach skrev alltid «S.D.G.» under komposisjonene sine når de var ferdige. Forkortelsen står for «Soli Deo Gloria», som betyr «Gud alene skal ha æren». Troen på Jesus var drivkraften for Bach. I Det nye testamente forteller de fire evangeliene om Jesu liv, død og oppstandelse. Bach hadde en spesiell evne til å skrive musikk til det budskapet evangeliene forteller om, det gjør at han blir kalt den femte evangelisten.

 

Vet du at Bach levde i Tyskland på 1700-tallet.

 

Händels «Messias»

Georg Friedrich Händel regnes som Englands nasjonalkomponist. Hans mest kjente verk er «Messias». «I did think I did see all heaven before me, and the great God himself!», sa Händel da han var ferdig med verket. Da var han blek, tårene rant, og han hadde en spesiell glød i kinnene, forteller tjeneren som ga ham mat. Han hadde arbeidet med verket i 24 dager, og han hadde spist og sovet lite. «Messias» ble et mesterverk på 260 sider med noter, og det tar nærmere tre timer å framføre hele verket. Det handler om Jesus Frelseren som skal komme, Jesu lidelseshistorie, den oppstandne Kristus og det evige liv. «Messias» er et av musikkhistoriens mest framførte verk og inneholder blant annet det kjente «Hallelujakoret».

 

Vet du at Händel levde i England på 1700-tallet.

 

Tre genier

Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart og Ludwig van Beethoven komponerte musikk av ulike sjangere, men også kjent kirkemusikk. Haydn opplevde suksess mens han levde. Kjente verker er «Skapelsen» og «Die Sieben Worte», som bygger på Jesu sju ord på korset. I perioder begynte han dagen med å be før han satte seg til klaveret for å finne musikalske motiver og uttrykksformer.

 Mozart ble regnet som et vidunderbarn og holdt konserter fra han var ni år. Da han var 12 år, hadde han komponert sitt første verk. Siden komponerte han flere kjente musikkverker, «Rekviem» er blant hans mest kjente. Beethoven var kjent for å være svært dyktig til å improvisere ved flygelet. Han hadde et voldsomt temperament.

 

Vet du at Haydn, Mozart og Beethoven levde på 1700- og 1800-tallet. En del av arbeidet deres er knyttet til Wien, derfor går de under benevnelsen wienerklassikerne i musikkhistorien.

 

  Mus_10

Negro spirituals

? Hva vet du om afrikanske slaver som ble ført til Amerika på 1800-tallet?

Slavene som kom til Amerika på 1800-tallet, skapte en sangtradisjon som ble kalt negro spirituals. Sangene har røtter både i afrikanske stammekulturer med trommer og rytme og i europeisk kultur. Ut fra negro spirituals utviklet det seg etter hvert ulike musikk-sjangere, som blues, jazz, gospel, rock 'n' roll, soul og pop. Negro spirituals forteller om slavenes vanskelige forhold med håp om et bedre liv etter døden. Noen av disse sangene blir sunget både i og utenfor kirker over hele verden.

 

Vet du at noen kjente negro spirituals er: «Nobody knows the trouble I’ve seen», «Go down, Moses», «Kumbayah, my Lord» og «Oh Freedom»

 

The King

?  Hva vet du om Elvis og rock 'n' roll-musikk?

Elvis Aaron Presley vokste opp som enebarn. Han ble oppdaget som sanger da han gjorde et privat plateopptak som han skulle overraske mora si med. Siden sang han ulike sjangere. Han begynte som countrysanger og ble etter hvert den fremste frontfiguren innen rock 'n' roll, som var en ny musikkstil den gangen. Elvis vokste opp i en kristen familie i sørstatene, og han gikk i kirken hver søndag. Den gospelmusikken han møtte der, var hele tiden en del av Elvis’ musikalske liv. Han sang for eksempel «Take my hand, Precious Lord», «Amazing Grace» og «I Believe».

 

Vet du at Elvis ble født i staten Mississippi i 1935. Han døde i sitt hjem, Graceland, i staten Tennessee i 1977. Han har solgt 1,5 milliarder album. Graceland besøkes årlig av over 500 000 mennesker.

  

Rock og gospel

I 1969 arrangerte Edwin Hawkins spiritualen «Oh happy day» på en ny måte. Denne ble en stor hit. I Norge er sangen også kjent gjennom Oslo Gospel Choirs tolkning av den. Andraé Crouch fra Los Angeles har sunget sanger som viser påvirkning fra både Beatles og negro spirituals. Han har hatt stor betydning for utviklingen av gospelstilen i Norge. Crouch er kalt «The king of Gospel Music».

 

Faktarute: Noen artister og grupper som formidlet et kristent budskap gjennom rocken i 1970-årene

Larry Norman, regnes som kristenrockens far

Barry McGuire, kristen popmusiker

2nd Chapter of Acts, pionerer innen kristen pop og rock

DC Talk, bestselger i flere år med albumet «Jesus Freak»

Mary Mary, et søskenpar som slo gjennom med «Shackles»

 

? Hvilke andre gospel- og rockesangere kjenner du?

 

Bob Dylan

Bob Dylan heter egentlig Robert Allen Zimmermann. Han kommer fra USA. Dylan er kjent som sanger, musiker, komponist og tekstforfatter. Utgangspunktet hans har ofte vært bibelske tekster og bilder. Mange av sangene hans er samlet i en Dylan-messe som er bygd opp som en gudstjeneste. «Knockin’ on Heaven’s door» ble skrevet til en film der en soldat ligger på slagmarken og skal dø.

 

Vet du at Bob Dylan ble født i Minnesota i 1941. Han har vært artist i over 50 år. Viktige album inspirert av kristendommen er «Slow Train Coming», «Saved» og «Shot Of Love».

 

U2

Gruppa U2 startet som et samarbeid mellom fire irske skolekamerater i Dublin i 1976. Gruppas frontfigur og vokalist er Bono. Han skriver også mange av låtene deres. Gruppa har et stort samfunnsengasjement og mange referanser til kristen tro i tekstene sine.

Mus_12

Sommeren 2005 holdt U2 en konsert på Valle Hovin i Oslo. 40 000 publikummere var til stede. Kritikerne beskrev konserten som et magisk øyeblikk og et gigantisk show. Budskapet var frihet, forsoning og fred mellom mennesker og religioner. Vi er skapt til sameksistens med Gud og mennesker, mener Bono. På storskjermen og på Bonos pannebånd sto det «Coexist», som betyr «Lev sammen». C-en var lagd som en muslimsk halvmåne, X-en som en Davidsstjerne og T-en som et kors.

 

Vet du at Bono mener vi er satt på jorden for å bære hverandre, for å elske vår neste og vår fiende. Hva mener du om utsagnet hans?

 

Sang og musikk i norske kirker

Kristendommen har stått sterkt i Norge i over 1000 år. Det har ført til en rik kristen sang- og musikktradisjon. I 1889 kom den første salmeboka som ble brukt under gudstjenestene. Det var presten Landstad som hadde samlet salmer. Landstad hadde også samlet og gitt ut Norske folkeviser i 1853. Denne og salmeboka blir regnet som noen av de viktigste norske bokutgivelsene på 1800-tallet. Landstads salmebok ble omarbeidet i 1923.

I 1985 kom en ny salmebok som ble kalt Norsk Salmebok. Salmer 1997 er et tillegg til denne med flere nye salmer. I 2013 ble Norsk salmebok og Salmer 1997, erstattet av en ny salmebok. Noen gamle salmer er tatt ut, og noen nye er lagt til. I tillegg legges en del salmer i en database til bruk i kirkene.

Organistene i kirkene er nøkkelpersoner når det gjelder kirkemusikk. Egil Hovland er Norges mest framførte komponist og en kjent kirkemusiker.

Ten sing-bevegelsen har hatt stor betydning for ungdomsarbeidet i mange norske menigheter. Denne sang- og musikkstilen kom fra USA i 1960-årene, og sanggrupper av unge mennesker ble dannet over hele landet. De siste årene har Soul Children-bevegelsen ført til dannelse av mange barne- og ungdomskor.

 

Faktarute: Kjente norske salmediktere fra nyere tid: Olav Hillestad, Svein Ellingsen, Trygve Bjerkrheim, Liv Nordhaug, Eivind Skeie og Vidar Kristensen.

Kjente norske salmekomponister og organister fra nyere tid: Egil Hovland, Knut Nystedt, Trond Kverno, Iver Kleive, Per Tveit og Sigvald Tveit.

 

Sangere med kristent repertoar

Mange artister i Norge har kristne sanger som en del av sitt repertoar. Sissel Kyrkjebø er kanskje den mest kjente, ved siden av svenske Carola Häggkvist.

Sigvart Dagsland er en annen kjent artist som har gitt ut cd-er med kristne sanger. Oslo Gospel Choir under ledelse av Tore W. Aas og ungdomskoret Reflex ledet av Martin Alfsen har vært blant de mest aktive innen gospelmusikk i Norge de siste tiårene. Ole Børud er en norsk artist født i 1976. Han har gitt ut to album med kristne tekster: «Shakin’ the ground» i 2008 og «Keep movin» i 2011.

 

Sammendrag

 • Bjørn Eidsvåg er en kristen sangartist som har vært populær i flere tiår.
 • Ved tempelet i Jerusalem var det sang, musikk og dans.
 • Gregoriansk sang er enstemmig korsang som har navn etter pave Gregor den store.
 • Bach og Händel levde på 1700-tallet. De fikk stor betydning for musikkutviklingen.
 • Negro spirituals la grunnlaget for ulike musikksjangere, som blues, jazz, gospel, rock 'n' roll, soul og pop.
 • Noen av sangene til Elvis, Bob Dylan og U2 er inspirert av kristendommen.
 • Sissel Kyrkjebø, Sigvart Dagsland og Ole Børud er norske artister som også synger kristne sanger.

 

Husker du?

 1. Fortell med dine egne ord hva sangen «Eg ser» handler om.
 2. Hva er gregoriansk sang?
 3. Hva står «S.D.G.» for?
 4. Fortell om Händels «Messias».
 5. Les avsnittet om Elvis høyt for en medelev. Skriv nøkkelord.
 6. Hva er Bono kjent for? Tegn Bonos pannebånd og forklar hva teksten på det betyr.
 7. Hva er presten Landstad kjent for?
 8. Hva er Ten sing-bevegelsen?

 

Til ettertanke

 1. Hva tror du negro spirituals kunne bety for slaver som var hentet fra Afrika, skilt fra familien og som måtte arbeide for en streng plantasjeeier?

 

Til videre arbeid

 1. Velg en artist eller musikkgruppe som er inspirert av kristne tanker. Lag en presentasjon med tekst, bilder og lyd.

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bildesamling

Begrep

 • Improvisere - Improvisere betyr å spille ut fra fantasien uten fast planlegging
 • Kantate - En kantate er et stort verk som er skrevet for kor og orkester
 • Pasjon - En pasjon er et musikkverk som forteller Jesu lidelseshistorie